داستان عشق من به پایان رسیده است. به حکم عقل عشق را رها کردم و ترک زندگی کردم. 

/ 1 نظر / 38 بازدید
فاطمه

فاخره عزیز عشق به دعوت کسی نمیاید که به دستور کسی برود عشق احساس آدمهاست