هستی زمزمه ای دارد و نیایشی و همه سپاس می گویند او را که دوباره زنده می کند و می آفریند ، و این پیام نوروز است که همراه با طبیعت دوباره زاده شویم و آفریدگار یکتا را به شکرانه این عطیه الهی حمد و ستایش بیکران نمائیم .
در آستانه شگرف ترین تحول طبیعت و شکوه خلقت ، طلیعه سبز بهاری و حلول سال 1389 هجری شمسی را صمیمانه به شما  تبریک وتهنیت عرض می نمایم .